Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kuusi eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2019 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan vuosijuhlajaosto, mediajaosto, projektijaosto, yritysjaosto, opintojaosto,  ja liikuntajaosto. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2019

Enklaavin vuoden 2019 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Yrityssuhdejaosto

Roope Grönholm                        Tuomas Kuismanen

Johanna Saarteinen                               Aapo Alenius

Oskari Kangas                                           Timo Messo

                                                                        Olli Mattila

Projektijaosto

Markus Kallaluoto                  Essi Partanen

Sanni Lehtonen                     Nea Sundholm

Opintojaosto

Jonna Salo

Iina Seppälä

Liikuntajaosto

Johanna Saarteinen

Amir Hassan

Ria Rintala

Terho Soini

Vuosijuhlajaosto

Hulda Helme

Ida Kolehmainen

Jenni Hämäläinen

Mediajaosto

Markus Kallaluoto                                 Sandra Kurki

Ida Kolehmainen                                 Anette Markku

Aino Juurikkala                                   Mikael Pursiala