Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kuusi eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2019 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan vuosijuhlajaosto, mediajaosto, projektijaosto, yritysjaosto, opintojaosto,  ja liikuntajaosto. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2019

Enklaavin vuoden 2019 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Yrityssuhdejaosto

Roope Grönholm

 Tuomas Kuismanen

Johanna Saarteinen

Aapo Alenius

Oskari Kangas

Timo Messo

Olli Mattila

Mediajaosto

Anette Markku

Markus Kallaluoto

 Sandra Kurki

Ida Kolehmainen

Aino Juurikkala

Mikael Pursiala

Projektijaosto

Markus Kallaluoto

Essi Partanen

Sanni Lehtonen

Nea Sundholm

Nyi Hti

Liikuntajaosto

Johanna Saarteinen

Amir Hassan

Ria Rintala

Terho Soini

Vuosijuhlajaosto

Hulda Helme

Ida Kolehmainen

Jenni Hämäläinen

Opintojaosto

Jonna Salo

Iina Seppälä

Maisterijaosto

Tuomas Kuismanen

Ninni Laukkanen

Agnesa Kerveshi

Patrick Purola

Timo Oksanen

Johanna Saarteinen