LIIKUNTAJAOSTO

Liikuntajaosto on 2017 perusettu ryhmä, jonka mukana toimii fuksi- ja liikuntavastaava. Jaoston missiona on luoda Enklaaville tapahtumia, joiden pääsisältö liittyy liikunnan huumaan ja terveyteen.

Liikuntajaosto 2019

Johanna Saarteinen

Amir Hassan

Ria Rintala

Terho Soini