Sääntöuudistustoimiryhmä

Säännöt määrittelevät yhdistyksen toimintaa ja asettavat toiminnalle reunaehdot. Enklaavin hallitus on päättänyt ainejärjestömme sääntöjen uudistamisesta toimikaudella 2017. Päivityksen kohteena tulevat olemaan niin Enklaavin viralliset Patentti- ja rekisterihallituksesta löytyvät säännöt kuin ainejärjestön itse laatima merkkiohjesäännöstö. Tätä varten Enklaavi perustaa toimikaudelle 2017 uuden sääntöuudistustoimiryhmän.

Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä päivittämään ainejärjestömme sääntöjä, jotta ne saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin Enklaavin nykyistä toimintaa. Mukaan halutaan Enklaavin toiminnasta sekä vaikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä. Sääntöjen läpikäyminen sekä päivittäminen vaativat perehtymistä Enklaavin nykyisiin sääntöihin sekä yhdistyslakiin, joiden pohjalta sääntöjä lähdetään muokkaamaan. Käytä tämä ainutlaatuinen mahdollisuus ja lähde tekemään ainejärjestön kannalta tärkeää ja välttämätöntä työtä.

Sääntöuudistustoimiryhmä 2017

Jenni Hyttinen

Kirsi Kumpulainen

Lauri Kumpulainen

Teemu Mankinen

Tom Helenelund