Sijoitustoimiryhmä

Vaikka Enklaavi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, on pientä ylijäämää kertynyt talteen vuosien kuluessa. Tätä kertyneen varallisuuden hoitoa varten perustettiin sijoitustoimiryhmä vuonna 2015. Sijoitustoimiryhmän pääasiallinen tehtävä oli toiminnan alkuvaiheissa laatia Enklaavin sijoitusstrategia, jonka mukaan ainejärjestömme varoja sijoitetaan. Sijoitusstrategian laatimista varten toimiryhmäläiset konsultoivat sijoittamisesta enemmän kokemusta omaavia yliopistomme professoreja, jotta oikeanlainen strategia saatiin laadittua.

Sijoitustoimiryhmää voidaankin hyvällä perusteella kutsua Enklaavin varainhoidontiimiksi. Toimiryhmän päätehtävänä on huolehtia sijoitusstrategian implementoinnista, joka pitää sisällään sijoitustuotteiden valinnan ja allokaatioiden tekemisen sijoitusstrategian raamien sisällä. Lisäksi toimiryhmän tehtävänä on myös seurata Enklaavin sijoitusten kehitystä sekä pitää huoli sijoitusstrategian toteuttamisen läpinäkyvyydestä jäsenistölle.

Sijoitusstrategian ja sijoitusten läpinäkyvyydestä jäsenistölle pidetään huoli järjestämällä erilaisia tapahtumia liittyen sijoittamiseen ja säästämiseen. Tapahtumissa tullaan Enklaavin sijoitusten kehityksen läpi käymisen lisäksi keskustelemaan sijoittamisesta muiden saman henkisten opiskelijoiden kanssa. Tapahtumia tullaan järjestämään tasaisin väliajoin ja tapahtumissa on mahdollisesti myös vierailevia puhujia. Tapahtumien järjestäminen on myös sijoitustoimiryhmän vastuulla.

Sijoitustoimiryhmän tavoitteena on pitää huoli Enklaavin varallisuuden arvon säilyttämisestä tai mahdollisesta kasvattamisesta. Tavoitteena on toteuttaa sijoitusstrategiaa mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla, jotta voidaan varmistaa jäsenistön hyväksyntä sijoitusten tekemisessä. Toimiryhmän järjestämien tapahtumien tavoitteena on tuoda yhteen sijoittamisesta kiinnostuneet opiskelijat sekä järjestämään heille mielenkiintoisia puhujia tai koulutuksia. Kaikki, niin kokeneet sijoittajat kuin vasta sijoittamisesta kiinnostuneet opiskelijat, ovat tervetulleita sijoitustoimiryhmän järjestettäviin tapahtumiin.

Sijoitustoimiryhmä 2017

Jesse Leino

Lauri Hartikainen

Tuomas Savolainen

Valeri Tuunainen

Louis Helminen