Hallitus 2017

Enklaavin hallitus pyörittää ainejärjestön toimintaa ja tarjoaa sosiaalisia, älyllisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jotka vastaavat Enklaavin jäsenten tarpeita mahdollisimman parhaalla tavalla. Hallituksen jäsenet rakentavat niin sanotusti ” Skinnarilan henkeä” sekä suunittelevat ja toteuttavat toimintaa jäsenten eduksi. 

Aino Laineenoja

Aino Laineenoja

Puheenjohtaja

Email: pj(at)enklaavi.fi
Puh: 050 5144122

Hallituksen puheenjohtajana tehtäväni on oikean suunnan näyttäminen sekä hallituksen johtaminen. Ajan jäsenistömme etuja sekä edustan opiskelijoita sidosryhmillemme. Tehtäviini kuuluu myös muille opiskelijoille hyvän esimerkin näyttäminen sekä heidän innostaminen ja inspiroiminen.

Lari Jyrhämä

Lari Jyrhämä

Varapuheenjohtaja

Email: vpj(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4047837

Varapuheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta alumneihin ja paikallisiin ekonomijärjestöihin. Työnkuvaani kuuluu aktiivinen osallistuminen erilaisiin ainejärjestöämme koskeviin tapaamisiin sekä puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen aina tarpeen vaatiessa. Tehtäväni on myös vastata mentorointiprojektista yhdessä kylteriyhdyshenkilön (Kyllin) kanssa.

Elmeri Helme

Elmeri Helme

Koulutuspoliittinen- ja Kansainvälisyysvastaava

Email: opinto(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4078811

Koulutuspoliittisena vastaavava olen perillä koulutuspolitiikan kentästä niin valtakunnallisella kuin yliopistomme tasolla. Olen päävastuussa jäsenistömme edunvalvonnan huolehtimisesta. Pesti sisältää myös kansainvälisestä puolesta vastaamisen, eli järjestän ulkomaan excursion ja olen yhteydessä ulkomaalaisiin tutkinto-opiskelijoihimme.

Joel Mettälä

Joel Mettälä

Yrityssuhdevastaava

Email: yritys(at)enklaavi.fi
Puh: 045 8838773

Olen vastuussa Enklaavin yrityssuhteista. Suunnittelen yhteistyölle sisällön ja pidän kumppanimme kaikin keinoin tyytyväisenä. Järjestän tapahtumia, excursioita, jäsenetuja ja sponsoreita. Teen tavoitteellista työtä kokoamani toimiryhmän kanssa. Kiteytettynä: soitan puheluita, jaan käyntikortteja ja luon ainejärjestömme taloudelliselle vakaudelle pohjan.

Patrick Purola

Patrick Purola

Talousvastaava

Email: talous(at)enklaavi.fi
Puh: 0400 252519

Talousvastaavana tehtäväni on huolehtia ainejärjestön päivittäisistä raha-asioista. Vastaan ainejärjestömme taloudellisesta tilanteesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle yleiskokouksissa. Lisäksi johdan sijoitustoimiryhmää, jonka kanssa huolehdin Enklaavin sijoitusstrategian toteuttamisesta sekä mahdollisten sijoitustapahtumien järjestämisestä.

Laura Rytilahti

Laura Rytilahti

Viestintävastaava

Email: viestinta(at)enklaavi.fi
Puh: 044 3662204

Tehtäväni on pitää yhteyttä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin, ja informoida jäsenistöämme näiden sidosryhmien toiminnasta. Samalla välitän sidosryhmillemme tarpeellista tietoa myös Enklaavin ajankohtaisesta toiminnasta. Toimin myös kokousten sihteerinä, eli olen vastuussa pöytäkirjojen ja päätöslistojen kirjoittamisesta.

Inka Ruponen

Inka Ruponen

Emäntä

Email: emanta(at)enklaavi.fi
Puh: 044 0552424

Isäntä ja emäntä järjestävät yhdessä vuosijuhlatoimiryhmän kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Emännälle ja Isännälle.

Karl Engelvuori

Karl Engelvuori

Isäntä

Email: isanta(at)enklaavi.fi
Puh: 045 6513700

Isäntä ja emäntä järjestävät yhdessä vuosijuhlatoimiryhmän kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Emännälle ja Isännälle.

Veera Marttinen

Veera Marttinen

Projektivastaava

Email: projekti(at)enklaavi.fi
Puh: 044 5111152

Projektivastaavana järjestän Enklaavin tapahtumia vuoden aikana projektitoimiryhmän kanssa, jonka lisäksi tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kauppakorkeakoulujen projektivastaaviin heidän tapahtumiensa osalta. Organisoin siis enklaavilaisille myös yhteismatkoja opiskelijatapahtumiin muihin kaupunkeihin.

Riku Määttä

Riku Määttä

Fuksi- ja liikuntavastaava

Puh: 045 3261705

Fuksivastaavana tehtäviini kuuluu koulumme uusien opiskelijoiden rantauttaminen yliopistoelämään mahdollisimman mutkattomasti sekä yhteishengen välittäminen fukseille erilaisten tapahtumien kautta. Liikuntavastaavana tehtäviini lukeutuu koulumme urheilumahdollisuuksien parantaminen.

Valtteri Rautiainen

Valtteri Rautiainen

Päätoimittaja

Email: kyylef(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4904618

Päätoimittajana tärkeimpiin tehtäviini kuuluu ainejärjestön lehden - Kyylefin suunnitteleminen sekä taitto. Lisäksi olen vastuussa tapahtumakuvien, julisteiden ja haalarimerkkien graafisesta ulkoasusta. Päätoimittajan apuna toimii mediatoimiryhmä.