Hallitus 2019

Enklaavin hallitus pyörittää ainejärjestön toimintaa ja tarjoaa sosiaalisia, älyllisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jotka vastaavat Enklaavin jäsenten tarpeita mahdollisimman parhaalla tavalla. Hallituksen jäsenet rakentavat niin sanotusti ” Skinnarilan henkeä” sekä suunittelevat ja toteuttavat toimintaa jäsenten eduksi. 

Mira Rossi

Puheenjohtaja

Email: pj(at)enklaavi.fi
Puh: 045 6505406

Puheenjohtajana olen vastuussa yhdistyksemme toiminnasta johtamalla 11-henkistä hallitusta. Tehtäviini kuuluu yhdistyksen operatiivinen ja strateginen johtaminen. Puheenjohtajana olen perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti, mm. taloudesta, yrityssuhteista, tapahtumista ja koulutuspolitiikasta sekä paikallisella- että valtakunnallisella tasolla. Edustan Enklaavia sidosryhmillemme ja pidän yhteyttä eri tahoihin (Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Etelä-Karjalan Ekonomit, Lahden Ekonomit, LUT School of Business and Management, Kiltaneuvosto) sekä annan viralliset kannanotot. Puheenjohtaja valmistelen ja johdan hallituksen kokoukset. Minulla on vastuu siitä, että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti strategiamme mukaisesti.

Otto Eurola

Varapuheenjohtaja

Email: vpj(at)enklaavi.fi
Puh: 040 5156355

Varapuheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta alumneihin ja paikallisiin ekonomijärjestöihin. Työnkuvaani kuuluu aktiivinen osallistuminen erilaisiin ainejärjeöämme koskeviin tapaamisiin sekä puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen aina tarpeen vaatiessa. Tehtäväni on myös vastata mentorointiprojektista yhdessä kylteriyhdyshenkilön (Kyllin) kanssa. Tämän lisäksi olen mukana aktiivisesti erilaisissa maisteriopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa.

Heidi Hallikainen

Talousvastaava

Email: talous(at)enklaavi.fi
Puh: 040 5919699

Talousvastaavana tehtäväni on huolehtia ainejärjestön päivittäisistä raha-asioista. Vastaan ainejärjestömme taloudellisesta tilanteesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle yleiskokouksissa. Lisäksi johdan sijoitusjaostoa, jonka kanssa huolehdin Enklaavin sijoitusstrategian toteuttamisesta sekä mahdollisten sijoitustapahtumien järjestämisestä.

Jyrki Ailus

Yrityssuhdevastaava

Email: yritys(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4094572

Yrityssuhdevastaavana pidän yhdessä toimiryhmäni kanssa huolen, että Enklaavin ja yritysten välinen yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää ja monipuolista. Yritysyhteistyön avulla saamme tuotua työelämän toimijoita lähemmäs opiskelijoitamme, järjestettyä mielenkiintoisia tapahtumia sekä luotua taloudellista vakautta ainejärjestöllemme. Tehtäviini kuuluu mm. yhteistyösopimusten neuvottelu ja laatiminen, yritysexcursioiden järjestäminen sekä jäseneduista huolehtiminen. Yhdessä yrityssuhdejaoston kanssa varmistamme, että niin yhteistyökumppanit kuin Enklaavin jäsenistö saavat positiivista näkyvyyttä mm. laadukkaiden tapahtumien muodossa.

Taika Sipponen

Koulutuspoliittinen- ja Kansainvälisyysvastaava

Email: opinto(at)enklaavi.fi
Puh: 040 0559390

Koulutuspoliittisena- ja kansainvälisyysvastaavana olen vastuussa ja perillä koulutuksen laadusta. Pidän huolta jäseniemme eduista ja olen suorassa keskusteluyhteydessä koulumme päättäjiin. Kurssien laadusta huolehdin keräämällä kurssipalautetta kaikista kursseista joka periodissa. Luen palautteet huolellisesti läpi ja vien kehityskohdat eteenpäin oikeille henkilöille. Valtakunnallisessa tasolla olen tekemisissä Suomen Ekonomeihin opetuspalkinnon muodossa ja muihin kylteri ainejärjestöjen KOPO:ihin erinäisten tapaamisten kautta. Kansainväliseen puoleen minulle kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen ja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista huolehtiminen muiden koulun kansainvälisyysvastaavien kanssa.

Emma Korhonen

Projektivastaava

Email: projekti(at)enklaavi.fi
Puh: 044 0522424

Projektivastaavana järjestän Enklaavin tapahtumia vuoden aikana projektijaoston kanssa, jonka lisäksi tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kauppakorkeakoulujen projektivastaaviin heidän tapahtumiensa osalta. Organisoin siis enklaavilaisille myös yhteismatkoja opiskelijatapahtumiin muihin kaupunkeihin.

Sonja Hänninen

Viestintävastaava

Email: viestinta(at)enklaavi.fi
Puh: 050 5747889

Tehtäväni on pitää yhteyttä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin, ja informoida jäsenistöämme näiden sidosryhmien toiminnasta. Samalla välitän sidosryhmillemme tarpeellista tietoa myös Enklaavin ajankohtaisesta toiminnasta. Toimin myös kokousten sihteerinä, eli olen vastuussa pöytäkirjojen ja päätöslistojen kirjoittamisesta.

Meerimaria Ketokulta

Graafinen vastaava

Email: kyylef(at)enklaavi.fi
Puh: 045 2622868

Päätoimittajana tärkeimpiin tehtäviini kuuluu ainejärjestön lehden - Kyylefin suunnitteleminen sekä taitto. Lisäksi olen vastuussa tapahtumakuvien, julisteiden ja haalarimerkkien graafisesta ulkoasusta. Graafisen vastaavan apuna toimii mediajaosto.

Justus Nyström

Fuksi- ja liikuntavastaava

Email: fuksivastaava(at)enklaavi.fi
Puh: 050 3072166

Fuksi- ja liikuntavastaavana huolehdin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopistoelämään, sekä ainejärjestömme liikuntamahdollisuuksista ja kiltaolympialaisjoukkueista. Tehtäviini siis kuuluu yhdessä tuutorien kanssa fuksiviikkojen suunnittelu ja toteutus, sekä myöhemmin lukuvuonna vielä fuksikursion järjestäminen. Velvollisuuksiin kuuluvat myös kaikissa opiskelijabileissä vierailu. Hoidan myös meidän ainejärjestön, Enklaavin, kiltaolympialaisjoukkueiden kasauksen, sekä yhdessä liikuntajaoston kanssa järjestämme erilaisia lajikokeiluja ja muita liikuntamahdollisuuksia.

Ismail Mohamed

Isäntä

Email: isanta(at)enklaavi.fi
Puh: 040 9123169

Isäntä ja emäntä järjestävät yhdessä vuosijuhlajaoston kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Emännälle ja Isännälle.

Kiia Kaljunen

Emäntä

Email: emanta(at)enklaavi.fi
Puh: 045 1303579

Emäntänä näkyvin tehtäväni hallituksessa on vuosijuhlien järjestäminen yhdessä isännän sekä vuosijuhlajaoston kanssa. Järjestän isännän kanssa myös Skinnarilan perinteisiä tiistaisauniksia noin 7-8 kertaa hallituskauden aikana. Isäntä ja emäntä ovat myös vastuussa yleisestä kestitsemisestä erilaisissa tapahtumissa.