Hallitus 2018

Enklaavin hallitus pyörittää ainejärjestön toimintaa ja tarjoaa sosiaalisia, älyllisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jotka vastaavat Enklaavin jäsenten tarpeita mahdollisimman parhaalla tavalla. Hallituksen jäsenet rakentavat niin sanotusti ” Skinnarilan henkeä” sekä suunittelevat ja toteuttavat toimintaa jäsenten eduksi. 

Agnesa Kerveshi

Puheenjohtaja

Email: pj(at)enklaavi.fi
Puh: 040 5294998

Puheenjohtajana olen vastuussa yhdistyksemme toiminnasta johtamalla 11-henkistä hallitusta. Tehtäviini kuuluu yhdistyksen operatiivinen ja strateginen johtaminen. Puheenjohtajana olen perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti, mm. taloudesta, yrityssuhteista, tapahtumista ja koulutuspolitiikasta sekä paikallisella- että valtakunnallisella tasolla. Edustan Enklaavia sidosryhmillemme ja pidän yhteyttä eri tahoihin (Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Etelä-Karjalan Ekonomit, Lahden Ekonomit, LUT School of Business and Management, Kiltaneuvosto) sekä annan viralliset kannanotot. Puheenjohtaja valmistelen ja johdan hallituksen kokoukset. Minulla on vastuu siitä, että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti strategiamme mukaisesti.

Patrick Purola

Varapuheenjohtaja

Email: vpj(at)enklaavi.fi
Puh: 040 0252519

Varapuheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta alumneihin ja paikallisiin ekonomijärjestöihin. Työnkuvaani kuuluu aktiivinen osallistuminen erilaisiin ainejärjeöämme koskeviin tapaamisiin sekä puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen aina tarpeen vaatiessa. Tehtäväni on myös vastata mentorointiprojektista yhdessä kylteriyhdyshenkilön (Kyllin) kanssa. Tämän lisäksi olen mukana aktiivisesti erilaisissa maisteriopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa.

Ninni Laukkanen

Koulutuspoliittinen- ja Kansainvälisyysvastaava

Email: opinto(at)enklaavi.fi
Puh: 050 3424746

Koulutuspoliittisena- ja kansainvälisyysvastaavana olen vastuussa ja perillä koulutuksen laadusta. Pidän huolta jäseniemme eduista ja olen suorassa keskusteluyhteydessä koulumme päättäjiin. Kurssien laadusta huolehdin keräämällä kurssipalautetta kaikista kursseista joka periodissa. Luen palautteet huolellisesti läpi ja vien kehityskohdat eteenpäin oikeille henkilöille. Valtakunnallisessa tasolla olen tekemisissä Suomen Ekonomeihin opetuspalkinnon muodossa ja muihin kylteri ainejärjestöjen KOPO:ihin erinäisten tapaamisten kautta. Kansainväliseen puoleen minulle kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen ja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista huolehtiminen muiden koulun kansainvälisyysvastaavien kanssa.

Siiri Kilpeläinen

Yrityssuhdevastaava

Email: yritys(at)enklaavi.fi
Puh: 044 0241196

Yrityssuhdevastaavana pidän yhdessä toimiryhmäni kanssa huolen, että Enklaavin ja yritysten välinen yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää ja monipuolista. Yritysyhteistyön avulla saamme tuotua työelämän toimijoita lähemmäs opiskelijoitamme, järjestettyä mielenkiintoisia tapahtumia sekä luotua taloudellista vakautta ainejärjestöllemme. Tehtäviini kuuluu mm. yhteistyösopimusten neuvottelu ja laatiminen, yritysexcursioiden järjestäminen sekä jäseneduista huolehtiminen. Yhdessä yrityssuhdetoimiryhmän kanssa varmistamme, että niin yhteistyökumppanit kuin Enklaavin jäsenistö saavat positiivista näkyvyyttä mm. laadukkaiden tapahtumien muodossa.

Laura Rytilahti

Talousvastaava

Email: talous(at)enklaavi.fi
Puh: 044 3662204

Talousvastaavana tehtäväni on huolehtia ainejärjestön päivittäisistä raha-asioista. Vastaan ainejärjestömme taloudellisesta tilanteesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle yleiskokouksissa. Lisäksi johdan sijoitustoimiryhmää, jonka kanssa huolehdin Enklaavin sijoitusstrategian toteuttamisesta sekä mahdollisten sijoitustapahtumien järjestämisestä.

Inka Ruponen

Viestintävastaava

Email: viestinta(at)enklaavi.fi
Puh: 044 0552424

Tehtäväni on pitää yhteyttä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin, ja informoida jäsenistöämme näiden sidosryhmien toiminnasta. Samalla välitän sidosryhmillemme tarpeellista tietoa myös Enklaavin ajankohtaisesta toiminnasta. Toimin myös kokousten sihteerinä, eli olen vastuussa pöytäkirjojen ja päätöslistojen kirjoittamisesta.

Johanna Saarteinen

Emäntä

Email: emanta(at)enklaavi.fi
Puh: 050 5373089

Emäntänä näkyvin tehtäväni hallituksessa on vuosijuhlien järjestäminen yhdessä isännän sekä vuosijuhlatoimiryhmän kanssa. Järjestän isännän kanssa myös Skinnarilan perinteisiä tiistaisauniksia noin 7-8 kertaa hallituskauden aikana. Isäntä ja emäntä ovat myös vastuussa yleisestä kestitsemisestä erilaisissa tapahtumissa.

Tuomas Kuismanen

Isäntä

Email: isanta(at)enklaavi.fi
Puh: 044 9725377

Isäntä ja emäntä järjestävät yhdessä vuosijuhlatoimiryhmän kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Emännälle ja Isännälle.

Mira Rossi

Projektivastaava

Email: projekti(at)enklaavi.fi
Puh: 045 6505406

Projektivastaavana järjestän Enklaavin tapahtumia vuoden aikana projektitoimiryhmän kanssa, jonka lisäksi tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kauppakorkeakoulujen projektivastaaviin heidän tapahtumiensa osalta. Organisoin siis enklaavilaisille myös yhteismatkoja opiskelijatapahtumiin muihin kaupunkeihin.

Valtteri Rautiainen

Graafinen vastaava

Email: kyylef(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4904618

Päätoimittajana tärkeimpiin tehtäviini kuuluu ainejärjestön lehden - Kyylefin suunnitteleminen sekä taitto. Lisäksi olen vastuussa tapahtumakuvien, julisteiden ja haalarimerkkien graafisesta ulkoasusta. Päätoimittajan apuna toimii mediatoimiryhmä.

Otto Korhonen

Fuksi- ja liikuntavastaava

Email: fuksivastaava(at)enklaavi.fi
Puh: 044 3074666

Fuksi- ja liikuntavastaavana huolehdin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopistoelämään, sekä ainejärjestömme liikuntamahdollisuuksista ja kiltaolympialaisjoukkueista. Tehtäviini siis kuuluu yhdessä tuutorien kanssa fuksiviikkojen suunnittelu ja toteutus, sekä myöhemmin lukuvuonna vielä fuksikursion järjestäminen. Velvollisuuksiin kuuluvat myös kaikissa opiskelijabileissä vierailu. Hoidan myös meidän ainejärjestön, Enklaavin, kiltaolympialaisjoukkueiden kasauksen, sekä yhdessä liikuntatoimiryhmän kanssa järjestämme erilaisia lajikokeiluja ja muita liikuntamahdollisuuksia.