Edunvalvonta

Enklaavin keskeinen tehtävänä on toimia LUT:n kauppatieteiden opiskelijoiden etujärjestönä ja olla aktiivinen toimija jäsenistömme edunvalvonnassa. Pyrimme valvomaan jäsenistömme etujen toteutumista ensinnäkin yliopistomme tasolla, mutta lisäksi osallistumme kansallisella tasolla Suomen Ekonomien koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen esimerkiksi Kylteripuheenjohtajien verkoston kautta. Kaiken kaikkiaan Enklaavin edunvalvonnan tavoitteena on, että enklaavilaisten ääni saadaan kuuluville keskeisten sidosryhmiemme parissa. Näin takaamme jäsenistöllemme laadukkaana koulutuksen, joka puolestaan varmistaa koulustamme valmistuvien ekonomien korkean ja työelämän tarpeita vastaavan tieto- ja taitotason. Näemme, että opetuksen laatuun panostaminen parantaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja lisää ekonomitutkinnon arvoa pitkällä aikavälillä.

Edunvalvonta strategiassa

Edunvalvontaan keskeinen rooli näkyy konkreettisesti myös Enklaavin strategiassa, jossa opetuksen laatu on yksi kolmesta kivijalasta, jonka varaan strategia rakentuu. Keskitymme strategiassa ensisijaisesti perusopintojaksojen ja kandidaatin opintojen kehittämiseen. Kehitämme opetuksen laatua ja takaamme opintojen riittävän haastavuuden löytämällä toimivia opetuskäytäntöjä ja monistamalla niitä. Toimivia opetuskäytäntöjä ja ehdotuksia opetuksen kehittämiseen tulemme löytämään keräämällä opiskelijoilta systemaattisesti palautetta, ideoimalla itse sekä benchmarkkaamalla muita kylteriainejärjestöjä. Palautetta keräämme aktiivisesti niin kurssipalautekyselyiden kuin vuosittaisten jäsenkyselyiden avulla ja haluamme myös kannustaa jäsenistöä aktiivisuuteen palautteen antamisessa. Jokainen jäsenistön lähettämä kurssipalaute luetaan läpi, joten palautteen antaminen ei ole turhaa.

Tämän lisäksi useat kauppatieteen opiskelijat toimivat hallinnon opiskelijaedustajina eli HallOpEdeina lukuisissa LUT:n sekä muiden sidosryhmien neuvottelukunnissa, joihin ylioppilaskunnan edustajisto tai ylioppilaskunnan hallitus valitsee edustajat. Haluamme kannustaa jäsenistöämme pyrkimään HallOpEdeiksi, jotta enklaavilaisten ääni kuuluisi madollisimman laajasti. Täältä löydät kattavan listan ylioppilaskunnan valitsemista hallinnon opiskelijaedustajista.

Opintoihin ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä koulutuspoliittiseen vastaavaan Heikki Helppiin, opinto(at)enklaavi.fi