Hakijalle

Enklaavi ry on Lappeenrannan kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestö ajaa jäsenistön etuja niin edunvalvonnassa kuin vapaa-ajan vietossa. Enklaavi järjestää vuoden aikana yli 50 erilaista tapahtumaa. Täältä sivulta löydät hakijalle suunnattua tietoa Enklaavista, LUT-yliopistosta ja Lappeenrannasta. 

Parhaat asiat Enklaavissa

Lappeenrannan suurin ainejärjestö

Enklaaviin kuuluu 1 700 jäsentä

Tiivis ja aktiivinen yhteisö

Sydän sykkii neonkeltaiselle!

Suurimmat tapahtumat

Tulossa pian

Miksi LUT-kauppakorkeakoulu?

01

Paras opiskeluilmapiiri

Tulossa pian

02

LUT-kauppakorkeakoulu on Suomen toiseksi paras

Tulossa pian

03

Valmistuneilla on Suomen parhaimmat palkat

Tulossa pian

Opinnot LUT-yliopistossa

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteellinen tutkinto tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet, sillä ekonomeja työskentelee noin 5 000 erilaisella ammattinimikkeellä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Koulutamme johtajia ja asiantuntijoita, jotka pystyvät ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä tukemaan yritysten kestävää kasvua.

Valittavanasi on kaksi kandidaattiohjelmaa:

 • suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma
 • englanninkielinen Bachelor’s Programme in Sustainable International Business

Kauppatieteiden kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen syvennät osaamistasi kauppatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op). Maisteriopintojen myötä sinusta tulee liiketoiminnan vahva ammattilainen, jolle on kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla.

Hankintojen johtaminen 40 op

 • Julkiset hankinnat, 6 op
 • Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta, 6 op
 • Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi, 6 op
 • Business Relationships in International Value Networks, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Kansainvälinen markkinointi, 40 op

 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Applied Consumer Behaviour, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Kansainvälisen markkinoinnin vaihtoehtoiset opinnot 

 • Cross-Cultural Issues in International Business, 6 op
 • Sales and Marketing Communication, 6 op
 • Introduction to Digital Marketing, 3 op
 • Services Marketing and Customer Experience Management, 3 op
 • Professional Selling, 6 op

 

Laskentatoimi, 40 op

 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu, 6 op
 • Tilintarkastuksen perusteet, 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Liiketoiminta-analytiikka, 40 op

 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Ekonometrian perusteet, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

 

Strateginen rahoitus, 40 op

 • Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 6 op
 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Corporate Finance, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Kauppatieteiden maisteriohjelma

Kauppatieteellinen tutkinto tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet, sillä ekonomeja työskentelee noin 5 000 erilaisella ammattinimikkeellä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Koulutamme johtajia ja asiantuntijoita, jotka pystyvät ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä tukemaan yritysten kestävää kasvua.

Valittavanasi on kaksi kandidaattiohjelmaa:

 • suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma
 • englanninkielinen Bachelor’s Programme in Sustainable International Business

Kauppatieteiden kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen syvennät osaamistasi kauppatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op). Maisteriopintojen myötä sinusta tulee liiketoiminnan vahva ammattilainen, jolle on kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla.

Nykypäivän organisaatiot hyödyntävät liiketoiminta-analytiikkaa päätöksenteossaan. Analytiikan tarve kasvaa jatkuvasti lisääntyvän tietomäärän vuoksi.

Lue lisää

Kokonaisvaltainen näkemys yritysten toiminnasta ja talouden johtamisesta on korostunut viime vuosina.

Lue lisää

Nykyisessä jatkuvasti ja ennakoimattomasti muuttuvassa, globaalissa taloudessa yritysten kestävän kilpailuedun pääasiallinen lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan tilanteiden mukaan.

Lue lisää

Tässä maisteriohjelmassa perehdyt yrityksen perustamiseen ja kasvuyrittäjyyteen.

Lue lisää

Yritykset toimivat yhä useammin kansainvälistyvissä olosuhteissa.

Lue lisää

Tämä ohjelma yhdistää strategisen rahoituksen ja liiketoiminta-analytiikan keskeisiä sisältöjä modernin liikkeenjohdon tarpeisiin.

Lue lisää

Hankintojen ja ulkoisten resurssien hallinnan merkitys yrityksen menestystekijänä on kasvanut huomattavasti globaalien ja kansainvälisten yritysten keskittyessä ydintoimintoihinsa ja hankkiessaan yhä enenevissä määrin tavaroita ja palveluja yrityksen ulkopuolelta.

Lue lisää

Parhaat asiat Lappeenrannassa

Saimaan sydämessä

Tulossa pian

Tulossa pian

Tulossa pian

Tulossa pian

Tulossa pian

Enklaavin toiminta

Enklaavin toiminnasta vastaa yhdentoista henkinen hallitus. Muita aktiivitoimijoita ovat jaostolaiset, toimihenkilöt ja NESU-Enklaavi. 

Kokemuksia enklaavilaisilta

5/5
Tulossa pian
Henkilö
5/5
Tulossa pian
Henkilö
5/5
Tulossa pian
Henkilö
MISTÄ MEIDÄT LÖYTÄÄ
LUT School of Business and Management
Laserkatu 10 53851 LAPPEENRANTA
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

viestinta@enklaavi.fi

Pysy ajan tasalla
fiSuomi
Scroll to Top