Enklaavin jaostohaku 24.11.-5.12.

Enklaavin jaostohaku

Enklaavissa toimii ensi vuonna kahdeksan jaostoa.

Haluatko olla osana Enklaavin aktiiviperhettä?

Haluatko päästä näkemään, mitä kulissien takana tapahtuu?

Haluatko olla ideoimassa ja kehittämässä toiminnan eri osa-alueita?

Haemme innokkaita ja oppimiskykyisiä yksilöitä Enklaavin JAOSTOIHIN vuodelle 2024. Hakuaika on 23.11.-5.12. Luvassa on paljon yhdessä tekemistä ja vuosi lähtee käyntiin yhteisellä jaostopäivällä.

Haku on auki seuraaviin jaostoihin: 

Enklaavi Eventti 

Enklaavi Sport 

Juhlajaosto

Maisterijaosto 

Mediajaosto 

Opintojaosto 

Talousjaosto

Yrityssuhdejaosto 

Alhaalta löydät jokaisen jaoston omat hakutekstit.

****

In Enklaavi, eight committees will be operating next year.

Do you want to be part of Enklaavi’s active family?

Do you want to get a glimpse behind the scenes?

Do you want to contribute ideas and help develop various aspects of our activities?

We are looking for enthusiastic and fast-learning individuals for Enklaavi’s COMMITTEES for the year 2024. The application period is from November 23rd to December 5th. There will be a lot of collaborative activities, and the year kicks off with a joint committee day.

Applications are open for the following committees:

Enklaavi Event

Enklaavi Sport

Celebration Committee

Master’s Committee

Media Committee

Education Committee

Financial Committee

Corporate Relations Committee

Below, you will find individual application texts for each committee.

Enklaavi Eventti / Enklaavi Event

Mooi!! Mä oon Emma, enklaavin tuleva projis ja etin seuraavalle vuodelle huippu porukkaa, joka lähtis yhessä suunnittelee ja toteuttaa meijän mahtavia tapahtumia🥰

Tapahtumajaosto Eventissä pääsee näkemään millasta on tehä tapahtumia laidasta laitaan. Tähän palettiin kuuluu muun muassa Liugur, Marathon Monday, kuuttiviikkojen tapahtumat, vuoden harmain päivä sekä haalaribileet. Toteuttamisen lisäks jaostossa pääsee vaikuttamaan vahvasti tapahtumien sisältöön ja suunnitteluun🥳

Jaoston sisäisesti etin vastuuhenkilöitä seuraaviin tehtäviin: Artisti toimari ja Markkinointi toimari. Artisti toimari pääsee vaikuttamaan esimerkiks haalaribileitten artistitarjontaan sekä toimimaan artisti yhteyshenkilönä meijän tapahtumissa. Markkinointi toimari taas vastais esimerkiksi haalaribileitten brändäyksestä ja markkinoinnista. Jos nää hommat kiinnostaa, nii laitathan tän hakemukseen🫶 (Vaikka siis toimis tällasena toimarina pääsis tietysti osallistuu kaikkiin muihinkin jaoston hommiin😍!!!)

Jos oot siis semmonen tyyppi, jolta ideat ei lopu kesken tai haluut vaan päästä mielettömällä porukalla tekee tapahtumien parissa hommia nii laita tulemaan hakemusta. Hakemus saa olla vapaamuotonen ja sen voi lähettää 5.12 asti. Sisällytä hakemukseen vähintään kuka oot ja miks haet just Eventtiin.

Mikäli heräs minkäälaisia kyssäreitä nii viestillä tai soitolla voi olla muhun yhteydessä:

Emma.pekkala@student.lut.fi

+358 44 3495885

Ihanin terkuin Emma❤️

****

Hi there!! I’m Emma, the upcoming project manager for Enklaavi, and I’m looking for an awesome team for the next year to plan and execute our fantastic events together 🥰

In the Events Committee, you get to see what it’s like to organize events from start to finish. This palette includes, among other things, Liugur, Marathon Monday, events during the Kuutti weeks, the Greyest Day of the Year, and the overall parties. In addition to implementation, the committee allows for significant influence on the content and planning of events 🥳

Within the committee, I’m looking for individuals to take on the following roles: Artist Coordinator and Marketing Coordinator. The Artist Coordinator gets to influence, for example, the lineup for coverall parties and act as the artist contact person at our events. The Marketing Coordinator, on the other hand, is responsible for branding and marketing, for instance, for coverall parties. If these tasks interest you, please include them in your application 🫶 (Even if you work as such a coordinator, you can of course participate in all other committee tasks as well 😍!!!)

So, if you’re the type of person who never runs out of ideas or just wants to work with an amazing team on events, send in your application. The application can be informal and can be sent until December 5th. Include at least who you are and why you’re applying to Eventti.

If you have any questions, feel free to contact me via message or call:

Emma.pekkala@student.lut.fi

+358 44 3495885

Best regards, Emma ❤️

Enklaavi Sport

Moro vaan! Olen Veera Jukarainen, Enklaavin Fuksi- ja Liikuntavastaava ja tulen johtamaan Enklaavi Sportti-jaostoa! Mulla on tällä hetkellä menossa toinen vuosi Enklaavissa, ja on ilo johtaa teidän sporttitoimintaa seuraavana vuonna! Yksin on kovin tylsä tehdä, joten toivon että mahdollisimman moni teistä hakisi mukaan tähän mahtavan jaostoon!

Enklaavi Sportin tehtävänä on tuottaa hauskoja ja mukaansatempaavia tapahtumia teille Enklaavilaisille, ja pyrin varmistamaan, että kaikille olisi tarjolla jotain. Tässä jaostossa on tarjolla tekemistä suunnittelusta toteutukseen asti, ja kaikki hoidetaan loppuun hyvällä hengellä ja huipputiimillä! Jaostoon haetaan kuutta motivoitunutta, luotettavaa ja tekijähenkistä ihmistä. Sportissa tosiaan pääsee tekemään, kun on taas ”isoi juttui tulos”, kaikki tehdään VIELÄ isommin ja paremmin, joten vastuuta piisaa sitä haluaville. Tässäkin porukassa erilaisuus on rikkaus, joten haethan siis omana itsenäsi ja ylpeänä omasta taustastasi!

No minkäslaista kansaa siihen Sporttiin halutaan? Tärkeintä ei suinkaan ole urheilutaustasi (tai tasosi), vaan henkilökohtainen kiinnostuksesi jaostoa kohtaan. Toivon myös luotettavuutta ja motivaatiota omaa tekemistä kohtaan, sillä todellakin hommia pääsee tekemään tänä vuonna. Luvassa on selkeä työnjako tapahtumien välillä, ja jo tässä vaiheessa tarjolla olisi ainakin markkinointi/somevastaavan paikka, ja loput vastuualueet jaetaan kiinnostuksen mukaan tapahtumakohtaisesti.

Jos siis huipputiimi ja tekemisen meininki kiinnostavat, lähetä vapaamuotoinen Sportin hakemuksesi 5.12. mennessä meikälle osoitteeseen veera.jukarainen@student.lut.fi. Vapaamuotoisuudestaan huolimatta haluaisin kuitenkin kuulla esittelyn itsestäsi, sekä mikä sinua kiinnostaa Sportissa.

Mikäli heräsi jotain kysyttävää ihan mistä vaan Sportista, hakuprosessista tai meikäläisestä niin yhteyden minuun saa sähköpostilla tai numerosta 0453146633. Kuulemisiin!

****

Hello there! I’m Veera Jukarainen, Enklaavi’s head of sports and freshers and I will be leading Enklaavi’s Sport committee! It’s my second year in Enklaavi now and it’s my pleasure to lead your sports activities for the upcoming year! It’s very boring to do things alone, so I hope that as many of you as possible would apply to this glorious committee!!

Enklaavi Sport committee’s is to produce fun and interesting events for you, and I aspire to make sure that there’s something for everyone. In this committee, there’s lots to do, from planning to action and everything is brought to finish with a good spirit and an amazing team! We’re looking for six motivated, reliable, and active people. In this committee there’s indeed a lot to do as we have “big things coming” yet again, so everything will be done even bigger and better, so there will be responsibilities shared for those who desire who want them. Also in this group, differences are to be celebrated, so please apply as your authentic self and be proud of your own sports background!

So, what kind of people are we looking for on this committee? The most important thing is not your sports background (or skillset), but your genuine interest in this committee and your motivation because there is indeed a lot to do for those who want it. There will be clear roles inside the committee, such as a marketing/social media correspondent and the rest of the responsibilities will be shared depending on your interests.

If an awesome team and good spirits interest you, send me a freely structured application before 5.12. to veera.jukarainen@student.lut.fi. Although freely structured I would still like to hear an introduction about you and why you are interested in this committee.

If there are any questions about the Sports committee, the application process, or me, feel free to contact me by e-mail or phone at 0453146633. See you!

Juhlajaosto / Party Committee

Enklaavin uudet juhlavastaavat Emmi ja Aino etsivät juhlajaostoon motivoituneita ja idearikkaitta tyyppejä. Olisitko sinä juuri oikea valinta?

Juhlajaosto tulee järkkäämään tulevan vuoden aikana esimerkiksi Enklaavin 33. vuosijuhlaviikon (erilaisia rooleja tarjolla), Liugurin Vätköt, Wappusilliksen sekä Enklaavin Gaalan. Näiden tapahtumien kanssa pääset toteuttamaan visiotasi sekä kokemaan tekemisen meiningin. Juhlajaoston kanssa tullaan myös järjestämään omia hengailuiltoja yhteishengen nostattamiseksi.

Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, into ja motivaatio riittävät pitkälle. Hakijalta toivomme kuitenkin sitoutumista ympärivuotiseen jaoston toimintaan. Hakemuksessa kannattaa tuoda esille omia mielenkiinnonkohteita, sillä pääset vaikuttamaan omiin tehtäviisi meidän jaostossa. Hakea voi myös vuosikurssiin katsomatta.

Sisällytä hakemukseen ainakin:
• Oma nimi
• Kiva kuva
• Lyhyt vapaamuotoinen teksti itsestäsi
• Miksi haet juuri juhlajaostoon?
• Mitä haluaisit päästä tekemään tulevan vuoden aikana?

Jos haluat liittyä Juhlajaoston mahtavaan porukkaan, lähetä hakemuksesi osoitteeseen aino.saarinen@student.lut.fi ja emmi.metsaportti@student.lut.fi hakuaikana. Hakuaika on 24.11.-5.12.2023

****

The new Annual ball managers of Enklaavi, Aino, and Emmi, are looking for motivated and creative individuals to join the celebration committee. Could you be the right choice?
The celebration committee will be organizing various events throughout the upcoming year, such as Enklaavi’s 33rd anniversary week (with different roles available), Liuguri’s Vätköt, Wappusillis, and Enklaavi Gala. With these events, you will have the opportunity to bring your visions to life and experience the excitement of organizing. The celebration committee will also host its hangout evenings to boost team spirit.

No previous experience is required; enthusiasm and motivation go a long way. However, we expect commitment to the year-round activities of the committee. In your application, it’s beneficial to highlight your interests, as you will have a say in shaping your responsibilities within our committee. You can apply regardless of your academic year.

Include in your application at least: • Your name
• A nice photo
• A short informal text about yourself
• Why are you applying to the celebration committee?
• What would you like to do during the upcoming year?

If you want to join the fantastic team of the Celebration Committee, send your application to aino.saarinen@student.lut.fi and emmi.metsaportti@student.lut.fi during the application period. The application period is 24.11.-5.12.2023.

Maisterijaosto / Masters’ Committee

Moikka ihana maisteri tai maisterimielinen opiskelija!

Nyt etitään timanttisia tekijöitä, joilla on intoa tehdä yhdessä maistereille suunnattua ohjelmaa. 

Maisterijaostoa vetää  ensi vuonna minä eli Heidi!

Maisterijaostossa pääset 2024 elävöittämään ja kehittämään Enklaavin maisteritoimintaa. Yhdessä upean jaoston kanssa päästään pöhisemään ja innostumaan yhdessä. 

Jaossa tulee olemaan eri vastuualueita asiatapahtumista ei niin asiatapahtumiin. 

Esimerkkejä erilaisista tapahtumista:

 • Paint & Wine
 • Kesän afterit
 • Wine tasting
 • Tapahtuma Helsingissä 
 • Uuden asiatapahtuman tekeminen??!! 😮

Mun tavoitteita tulevalle vuodelle: 

 • Jaoston ryhmähenki ja sen kehittäminen
 • Jaoston brändin kehittäminen
 • Tapahtumien määrän kasvattaminen
 • Yhteyksien parantaminen maisteriopiskelijoihin (esim. keskustelukanavat) 
 • Maisterifuksien ja maistereiksi siirtyneiden (4. vuosikurssi) ryhmähengen parantaminen

VAROITUS! Luvassa on tekemistä ja yhdessäoloa, joten toiveena on, että asut rannoilla!!

Laita hakemuksesi heidi.myllymaki@student.lut.fi ja kerrotko nää asiat:

 • Miksi haluat hakea jaostoihin ja miksi maisterijaosto on paras? 😀
 • Minkälaista tapahtumaa haluaisit olla tekemässä?
 • Asutko Lappeenrannassa?
 • Mikä on sun lempiväri ja miks se on neonkeltainen? 

Terkkuja,

Heidi, Enklaavin tuleva VPJ <3

****

Hello lovely master’s student or master-minded individual!

We are currently on the lookout for stellar individuals who are enthusiastic about creating events tailored for master’s students.

Next year, I, Heidi, will be leading the Master’s Committee!

In the Master’s Committee, you have the opportunity to liven up and develop Enklaavi’s master’s activities in 2024. Together with this fantastic committee, we’ll brainstorm and get excited together.

There will be different areas of responsibility for everything from more formal events to not-so-formal events.

Examples of various events include:

 • Paint & Wine
 • Summer after parties
 • Wine tasting
 • Event in Helsinki
 • Creating a new formal event??!! 😮

My goals for the upcoming year:

 • Developing the team spirit of the committee
 • Enhancing the brand of the committee
 • Increasing the number of events
 • Improving connections with master’s students (e.g., discussion channels)
 • Enhancing the group spirit of master’s freshmen and those who have transitioned to master’s studies (4th-year students)

WARNING! There will be a lot of activity and togetherness, so the hope is that you live by the shores!!

Send your application to heidi.myllymaki@student.lut.fi and tell me these things:

 1. Why do you want to apply to the committees, and why is the Master’s Committee the best? 😀
 2. What type of event would you like to be involved in organizing?
 3. Do you live in Lappeenranta?
 4. What is your favorite color, and why is it neon yellow?

Best regards,

Heidi, Enklaavi’s future VPJ <3Mediajaosto / Media Committee

(Media Mafia)

Haluaisitko olla Enklaavin ikioman Kyylef-lehden toimittaja, toimia tiedottajana tai operoida Enklaavin somekanavien parissa tulevan vuoden aikana? Mediajaosto etsii jäseniä vuodelle 2024!

Toimimalla Enklaavin mediajaostossa tai tutummin Mediamafiassa 😉 pääset kehittämään omia visuaalisia taitojasi, oppimaan viestinnän ja markkinoinnin saloista. Vastuualueita on jaossa niin tiedottajalle kuin Kyylefin toimittajalle, some-vastaaville, video- ja valokuvaajille, markkinointimateriaali vastaavalle, sekä verkkosivujen sisällöntuottajalle. Jaostoon on etsinnässä 6-7 aktiivista, motivoitunutta ja mediasta kiinnostunutta enklaavilaista. Olisitko just sä yksi heistä? 🤟🥰 (ps. Olis super jos asuisit rannoilla.)

Olit sitten canva-kettu tai blogipostailija jo entuudestaan tai et, tärkeintä on motivaatio oppia ja kehittyä. Jos susta yhtään kuulosti siltä että Enklaavin näköisen ja -kuuloisen median tekeminen ja kehittäminen vois olla sun juttu niin jätä vapaamuotoinen hakemus meidän sähköposteihin 5.12. mennessä. jonas.jokinen@student.lut.fi ja mikaela.pekkarinen@student.lut.fi

****

Would you like to be a journalist for Enklaavi’s very own Kyylef, work as a communicator, or operate within Enklaavi’s social media channels in the coming year? The Media committee is looking for members for the year 2024!

By participating in Enklaavi’s Media committee, more commonly known as Media Mafia 😉 you get to develop your visual skills, and learn the ins and outs of communication and marketing. Responsibilities are available for both a communicator and a Kyylef journalist, as well as social media coordinators, video and photographers, marketing material coordinators, and website content producers. The department is looking for 6-7 active, motivated Enklaavi enthusiasts interested in media. Could you be one of them? 🤟🥰 (ps. It would be super if you lived in Lappeenranta)

Whether you’re already a Canva-guru seasoned blogger, or not, the most important thing is the motivation to learn and grow together. If it sounded like creating and developing Enklaavi’s media could be your thing, leave your open form application in our email inboxes by (date x).
jonas.jokinen@student.lut.fi and mikaela.pekkarinen@student.lut.fi

Opintojaosto / Academic Relations Committee

Heipä hei! Mun nimi on Justus Rajamäki ja oon ensimmäisen vuoden enklaavilainen, sekä meidän hallituksen uusi koulutuspoliittinen ja kansainvälisyysvastaava eli tuttavallisemmin kopo vuodelle 2024. Uuden hallituksen valinta myös tarkoittaa uusien jaostojen valintaa ja nyt ois just sulla mahtava tilaisuus hakea opinto- ja kansainvälisyysjaostoon eli kopojaostoon!

Kopojaostossa pääset vaikuttamaan kurssien epäkohtiin, näkemään syvällisemmin edunvalvonnan toimintaa LUTissa ja kurkkaamaan kulissien taakse, sekä tietenkin tuomaan omat mielipiteesi esiin – varsinkin koska kauppatieteiden kursseista tulleet kurssipalautteet päätyvät kopojaoston käsittelyyn! Haluan myös ensi kaudella jakaa jäsenistölle enemmän tietoa saadusta kurssipalautteesta sekä sen vaikutuksista kursseihin, joten pääset myös osallistumaan palautteesta tiedottamiseen.

Kopolle kuuluu tietenkin myös kv-toiminta, ja koska ensi syksynä kauppatieteissä aloittaa uusi kansainvälinen kandiohjelma, pääset myös halutessasi vaikuttamaan heidän tuleviin tapahtumiin esimerkiksi kuuttiviikoilla. Pääset luomaan ja ideoimaan kansainvälisyyteen liittyviä tapahtumia myös koko jäsenistölle. Samalla saat loistavan tilaisuuden päästä tutustumaan kampuksemme kansainväliseen puoleen. Kopojaostossa pääset myös järjestämään kansainvälistä excursiota johonkin toiseen maahan.

Kopojaosto voisi olla just sun juttu jos koulutusohjelman kehittäminen sekä kansainvälisyys kiinnostaa, haluat uusia kokemuksia, tykkäät ideoida parannuksia sekä tapahtumia ryhmässä ja haluat tutustua samanhenkisiin kilta-aktiiveihin!

Jos nyt tuntuu, että kopojaosto on oikea paikka sulle ja kiinnostuksesi heräsi edellä mainittuihin juttuihin, laita hakemus tulemaan osoitteeseen justus.rajamaki@student.lut.fi viimeistään 5.12.2023 mennessä! Hakeminen on helppoa ja hakemus on vapaamuotoinen, mutta kerrothan ainakin vähän itsestäsi, miksi olet kiinnostunut jaostosta ja miksi juuri sinut pitäisi valita ensi vuoden kopojaostoon! Jos jokin asia jäi vielä mietityttämään, otathan yhteyttä erittäin matalalla kynnyksellä laittamalla viestiä mainittuun s-postiosoitteeseen, WhatsAppilla +358 443191341 tai Telegramissa @therajamaki

Ystävällisin terveisin,
Justus Rajamäki
Kopo 2024

****

Hello there! My name is Justus Rajamäki, and I’m a first-year Enklaavi member, as well as the new head of academic and international affairs, or more informally, the Kopo, for the year 2024. The selection of a new board also means the selection of new committees, and now you have a fantastic opportunity to apply for the Education and International Affairs Committee, also known as the Kopo Committee!

In the Kopo Committee, you’ll have the chance to address issues with courses, gain a deeper understanding of advocacy at LUT, peek behind the scenes, and, of course, express your opinions — especially since course feedback from Enklaavi members ends up being considered by the Kopo Committee! In the upcoming term, I also want to share more about course feedback and its impact on courses with the members, so you’ll also get to participate in communicating feedback.

Being part of the Kopo committee also involves international activities. Since a new international bachelor’s program is starting in business studies next fall, you can also influence their upcoming events, for example, during the orientation weeks. You’ll have the opportunity to create and brainstorm events related to internationalization for the entire membership. At the same time, you get a great chance to get acquainted with the international side of our campus. In the Kopo committee, you get to organize an international excursion to another country.

The Kopo Committee could be just the thing for you if you’re interested in program development and internationalization, want new experiences, enjoy brainstorming improvements and events in a group, and want to get to know like-minded guild activists!

If it feels like the Kopo Committee is the right place for you, and your interest has been sparked by the above-mentioned things, please send your application to justus.rajamaki@student.lut.fi by 5.12.2023 at the latest! Applying is easy, and the application is informal, but please tell a bit about yourself, why you’re interested in the committee, and why you should be chosen for the Kopo Committee next year! If anything is still on your mind, feel free to reach out by sending a message to the mentioned email address, via WhatsApp at +358 443191341, or on Telegram at @therajamaki.

Kind regards,
Justus Rajamäki
Kopo 2024

Financial Committee

Haluatko päästä näkemään, kuinka Skinnarilan suurimman ainejärjestön talous pyörii?🔥
Kiinnostaako saada arvokasta kokemusta taloushallinnon tehtävistä, joita varmasti arvostetaan työelämässä?🤩  
 
Haemme talousvastaavan avuksi talousjaostoa vuodelle 2024. Haettavat toimihenkilöt jaostoon ovat seuraavat:
 
• Kaksi (2) taloustoimihenkilöä
• Yksi (1) sijoitustoimihenkilö
 
Enklaavin taloustoimihenkilönä pääset vastuulliseen rooliin muun muassa ainejärjestön kirjanpidosta, laskutuksesta ja tapahtumamyyntien järjestämisestä kide.appissa.
 
Enklaavin sijoitustoimihenkilönä pääset osallistumaan ainejärjestön varallisuuden allokoimiseen erilaisiin sijoituskohteisiin sekä kehittämään ainejärjestön sijoitustoimintaa.
 
Enklaavin talousjaostossa toimiessasi saat lisäksi talousvastaavan täyden tuen ja avun koko vuoden ajaksi, pääset osallistumaan tapahtumabudjettien ja -toteumien tekemiseen sekä keskustelemaan aktiivisesti Enklaavin taloushallinnon kehittämisestä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, sillä saat kattavan perehdytyksen edellä mainittuihin tehtäviin. Aito kiinnostus ja palo oppia uutta vievät jo pitkälle!😎  
 
Jos kiinnostuksesi heräsi edes pikkiriikkisen, suosittelen laittamaan vapaamuotoista hakemusta tulemaan talous@enklaavi.fi -sähköpostiosoitteeseen 03.12.2023 mennessä👍  Voit rohkeasti tuoda persoonaasi esille, mutta mainitse hakemuksessasi ainakin seuraavat asiat:
 
• Kuka olet?
• Miksi haet talousjaostoon?
• Mihin toimihenkilöpestiin haet?
• Miksi juuri sinä olisit oikea valinta tähän pestiin ja jaostoon?
 
Jos mitään kysyttävää herää, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen joko sähköpostilla, Whatsappissa 0505434427 tai Telegramissa📲  Tavataan haastattelussa ja laitetaan siitä käyntiin antoisa yhteistyö ensi vuodelle!😊 
 
Ystävällisin terveisin,
Henri Hoskonen
Talousvastaava 2023 & 2024
 
****
 
Would you like to get a glimpse of how the largest student organization at Skinnarila manages its finances?🔥 Are you interested in gaining valuable experience in financial management tasks that are highly valued in the professional world?🤩
 
We are looking for a Finance Committee for the year 2024 to assist the Head of Finance. The positions available on the committee are as follows:
 
• Two (2) Finance Officers
• One (1) Investment Officer
 
As a Finance Officer at Enklaavi, you will take on a responsible role, including maintaining the organization’s accounting, invoicing, and organizing event sales in the kide.app.
 
As an Investment Officer at Enklaavi, you will have the opportunity to participate in allocating the organization’s assets to various investment opportunities and contribute to the development of the organization’s investment activities.
 
While working in Enklaavi’s Finance Committee, you will receive full support and assistance from the Head of Finance throughout the year. You will also be involved in creating event budgets and reports, as well as actively participating in discussions on improving Enklaavi’s financial management. Previous experience is not necessary, as you will receive comprehensive training for the mentioned tasks. Genuine interest and eagerness to learn will take you a long way!😎
 
If your interest has been sparked even a little, I recommend submitting an informal application to talous@enklaavi.fi by December 5, 2023, 👍 Feel free to express your personality, but be sure to include the following points in your application:
 
• Who you are?
• Why are you applying to the Finance Committee?
• Which committee position you are applying for?
• Why you would be the right choice for this position and committee?
 
If you have any questions, don’t hesitate to contact me via email, WhatsApp at 0505434427, or Telegram📲 Let’s meet for an interview and kick off a fruitful collaboration for the coming year!😊
 
Best regards,
Henri Hoskonen
Head of Finance 2023 & 2024
 
 
Yrityssuhdejaosto  / Corporate Relations Committee
 
 
Yrityssuhdejaosto on nimensä mukaisesti vastuussa Enklaavin yrityssuhteista. Yrityssuhdejaostossa pääset toteuttamaan itseäsi esim B2B-myynnin, jäsenetujen hankkimisen ja erilaisten yhteistöiden kautta toteutettavien tapahtumien parissa. 
 
Jos myyntikokemusta löytyy esimerkiksi jo yritysmaailman puolelta niin tosi hieno juttu, mutta sitäkin enemmän tässäkin toiminnassa ratkaisee innokas asenne ja halu päästä tekemään yhdessä siistejä juttuja Enklaavin yrityssuhdemaailmassa! Jo olemassa olevien yhteistyösoppareiden kehitys ja uusien yritysyhteistöiden hankkiminen sekä erilaiset yritysexcut ja muut tapahtumat tulee olemaan meidän jaoston kantavia teemoja tulevan vuoden ajan. Haalareita ja niihin liittyviä juttuja tietenkään unohtamatta!
 
Tärkeintä tässäkin on, että tehdään yhdessä <3 Tehdään hommia, pallotellaan ideoita, kannustetaan toisiamme ja sen lisäks pidetään kivaa porukalla myös hommien ulkopuolella! Tää on tosi hieno mahdollisuus päästä kehittämään mahdollisesti niitä omia kehityskohteita yritysmyynnin parissa ja päästä matalalla kynnyksellä mukaan Enklaavin aktiivitoimintaan. Toivomuksena myös on, että olisit valmis sitoutumaan meidän jaoston juttuihin koko vuodeksi 2024. 
 
Laita mulle vapaamuotoinen hakemus anni.juuti@student.lut.fi 5.12.2023 mennessä, mikä sisältäis ainakin esim seuraavia juttuja: 
 
• kuka olet ja miksi haet juuri yrityssuhdejaostoon? • miksi juuri sinä olisit hyvä tyyppi meidän tiimiin? 
• mitä odotat omalta mahdolliselta jaostovuodeltasi? 
 
<3:llä Anni, Enklaavin yrityssuhdevastaava ’24
 
****
 
The Business Relations Committee is, as the name suggests, responsible for Enklaavi’s corporate relationships. In the Business Relations Committee, you have the opportunity to express yourself, for example, through B2B sales, acquiring member benefits, and organizing events through various collaborations.
 
If you have sales experience, for example, in the business world, that’s great, but even more crucial in this activity is an enthusiastic attitude and a desire to collaborate on cool projects in Enklaavi’s corporate relationship world! The development of existing partnership agreements, the acquisition of new corporate collaborations, as well as various corporate events and other activities, will be the central themes of our committee for the coming year. Of course, not forgetting overalls and related matters!
 
The most important thing here is that we work together <3 Let’s do the work, bounce around ideas, encourage each other, and, in addition, have fun together outside of work too! This is a great opportunity to potentially develop your own areas of improvement in corporate sales and get involved in Enklaavi’s activities with a low threshold. It is also hoped that you are willing to commit to our committee’s activities for the entire year 2024.
 
Send me a casual application by December 5, 2023, to anni.juuti@student.lut.fi, which should include at least the following:
 
• Who you are and why you are applying to the Business Relations Committee?
• Why you would be a good fit for our team?
• What do you expect from your potential year on the committee?
 
<3 Anni, Enklaavi’s Head of Corporate Relations  ’24
Scroll to Top