Hae tuutoriksi

Hae tuutoriksi

Tuutoreita tarvitaan sekä suomalaisille tutkinto-opiskelijoille että ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille lukuvuodeksi 2024–2025 kaikille koulutusohjelmille. Tuutorihaku on auki 12.2.2024 saakka. Hakuajan päätyttyä osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja lopullisista tuutorivalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille 15.3. mennessä. Haku on auki niin uusille tuutoriksi haluaville kuin vanhoille jo kerran tai useammin tuutoroineille. Tuutoreita haetaan Lappeenrantaan, Lahteen, Kouvolaan ja Mikkeliin!

 

Tuutorina pääset olemaan se, joka johdattelee uudet opiskelijat opiskelijaelämään LUTissa. LUTissa aloittaa vuosittain yli tuhat opiskelijaa ja tuutorit ovat tärkeässä asemassa, jotta heidät saadaan osaksi opiskelijayhteisöämme. Jos olet kiinnostunut auttamaan ja ohjaamaan muita sekä haluat päästä kokemaan opintojen aloituksen tuutorin roolissa, laita meille hakemus!

 

LUT tuutorit saavat 3 op vertaistuutorointikurssin suorittamisesta sekä tuutoroinnista maksetaan rahallinen korvaus.

 

Tuutoriksi voi hakea täyttämällä tuutorihaun Webropol-lomakkeen: https://link.webropolsurveys.com/S/B095CAA6DAB398C3

 

Tuutorihakuun liittyen järjestetään tuutorihakuinfo maanantaina 2.2. klo 12 alkaen molemmilla kampuksilla sekä alueyksiköissä.

 

Lisätietoja tuutoroinnista sekä eri kaupunkien yhteyshenkilöt löydät täältä: https://elut.lut.fi/fi/opintojen-aloittaminen/tuutorointi/sinustako-tuutori***

Tutors are needed for both Finnish degree students and international exchange and degree students for the academic year 2024–2025 in all study programs. The tutor application period is open until February 12, 2024. After the application period, some applicants will be invited for interviews, and the final tutor selections will be announced to all applicants by March 15. The application is open to both new prospective tutors and those who have been tutors once or multiple times before. Tutors are sought for Lappeenranta, Lahti, Kouvola, and Mikkeli!

 

As a tutor, you will have the opportunity to guide new students into student life at LUT. LUT welcomes over a thousand students annually, and tutors play a crucial role in integrating them into our student community. If you are interested in helping and guiding others and want to experience the beginning of studies in the role of a tutor, submit your application to us!

 

LUT tutors receive 3 ECTS credits for completing a peer tutoring course, and financial compensation is provided for tutoring.

 

To apply to become a tutor, fill out the tutor application Webropol form: https://link.webropolsurveys.com/S/B095CAA6DAB398C3

 

Regarding the tutor application, a tutor application info session will be held on Monday, February 2, starting at 12:00 on both campuses and regional units.

 

For more information about tutoring and contact persons for different cities, visit here: https://elut.lut.fi/en/starting-your-studies/tutoring/are-you-the-next-tutor

Hanki Liput

Tästä linkistä liput tapahtumaan

Scroll to Top