Toimiryhmä & toimihenkilöhaku

Toimiryhmä- ja toimihenkilöhaku

Enklaavi hakee vuodelle 2024 erilaisia toimiryhmiä ja toimihenkilöitä. 

Mihin voi hakea:

  1. Marathon Monday toimiryhmä (päättyy 9.1.)
  2. Häirintäyhdyshenkilöt
  3. Kiltahuonevastaava
  4. Ulkomaan ekskursiovastaava

Haku päättyy 21.1. (paitsi Marathon Monday toimiryhmä 9.1.) Hakutekstit löydät artikkelin lopusta.

****

Enklaavi is seeking various working groups and officers for the year 2024.

Positions available for application:

  1. Marathon Monday Working Group
  2. Harassment Contact Persons
  3. Guild Room Officer
  4. International excursion organiser

The application period ends 21th of January (except Marathon Monday working group ends 9th of January). You can find application details at the end of the article.

TOIMIRYHMÄHAUT / WORKING GROUPS

MARATHON MONDAY TOIMIRYHMÄ

Marathon Monday toimiryhmähaku on nyt auki!

Legendaarinen Marathon Monday tulee jälleen ja nyt keräämme kasaan timanttista staffi porukkaa!

Haluatko päästä vaikuttamaa Lappeenrannan suurimpaan tapahtumaan?
Haluatko takoa rahaa ja venyttää tapahtuman budjettia yritysyhteistöiden kautta?
Onko pääsi täynnä nerokkaita aktiviteetti- ja ohjelmaideoita?
Haluatko päästä oppimaan tapahtumamarkkinoinnista?

Hae osaksi Marathon Monday staffia
Haku on auki 10.12. – 9.1.

Staffilaisena osallistut tapahtuman suunnittelutapaamisiin, joita pidetään sekä koko staffin kesken, että sektori kohtaisesti. Lisäksi pääset toteuttamaan tapahtumaa ennen tapahtumaa sekä sen aikana. Staffi saa pääsyn tapahtumaan luonnollisesti ilmaiseksi, vapaan pääsyn jatkoille, sekä staff-takin!

Luvassa paljon oppia, siistejä juttuja ja uusia ystäviä!

Laita vapaamuotoinen hakemus projekti@enklaavi.fi
Kerro ainakin miksi haet ja yhteystietosi (puh. ja s-posti)

Staffin starttimiitti pidetään 11.1.2024. Tästä tarkemmat infot hakuajan sulkeuduttua.

****

MARATHON MONDAY WORKING GROUP

The Marathon Monday staff application is now open!

The legendary Marathon Monday is approaching, and we are assembling an outstanding staff team!

Do you want to have an impact on the biggest event in Lappeenranta?
Do you want to raise funds and expand the event budget through corporate partnerships?
Is your head full of ingenious activity and program ideas?
Do you want to learn about event marketing?

Apply to be part of the Marathon Monday staff!
The application is open from December 10th to January 9th.

As a staff member, you will participate in event planning meetings held both for the entire staff and sector-specific teams. Additionally, you will have the opportunity to contribute to the event before and during its execution. Staff members naturally get free access to the event, complimentary entry to after-parties, and a staff jacket!

Expect lots of learning, cool experiences, and new friendships!

Submit an informal application to projekti@enklaavi.fi
Include at least why you are applying and your contact information (phone and email).

The staff kickoff meeting will take place on January 11, 2024. More details will be provided after the application deadline.

TOIMIHENKILÖT / OFFICERS

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

Hae Enklaavin häirintäyhdyshenkilöksi!

Enklaavi hakee kahta häirintäyhdyshenkilöä vuodelle 2024. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat enklaavin isommissa tapahtumissa vastuullisessa roolissa ja pitävät enklaavin tapahtumat turvallisina kaikille kävijöille. 

Henkilöt ovat ensikontakti, mikäli tapahtumassa ilmenee häirintää tai epäasiallista käytöstä. Näin ollen henkilöiden on oltava tavoitettavissa niissä tapahtumissa, jossa he ovat nimettynä häirintäyhdyshenkilöiksi. Työvuorot ovat kuitenkin maltillisen pituisia, esimerkiksi iltatapahtumassa 20.00-00.00. Häirintäyhdyshenkilöt saavat koulutuksen tehtävään. 

Häirintäyhdyshenkilöt ovat enklaavin aktiivitoimijoita siinä missä esimerkiksi jaostolaiset. Kyseistä pestiä on myös mahdollista päästä kehittämään, esimerkiksi järjestämällä matalan kynnyksen tapahtumia/tilaisuuksia. 

Mikäli heräsi mitään kysyttävää tai kaipaat lisäinfoa, ota rohkeasti yhteyttä! Kyselyt, sekä 

vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen vpj@enklaavi.fi

Hae viimeistään 17.12.2023!

****

HARRASTMENT CONTACT PERSONS

Apply to become a harassment contact person for Enklaavi!

Enklaavi is seeking two harassment contact persons for the year 2024. Harassment contact persons play a responsible role in larger events organized by the enclave and ensure the safety of all attendees at Enklaavi events.

These individuals serve as the first point of contact in case of harassment or inappropriate behavior during events. Therefore, they must be reachable during the events where they are designated as harassment contact persons. The shifts, however, are of moderate duration, for example, from 8:00 PM to 12:00 AM for an evening event. Harassment contact persons will receive training for the role.

Harassment contact persons are active contributors to Enklaavi, similar to members of other committees. This position also offers development opportunities, such as organizing low-threshold events or activities.

If you have any questions or need additional information, feel free to contact us! Inquiries and informal applications can be sent to vpj@enklaavi.fi.

Apply by the deadline of December 17, 2023!

KILTAHUONEVASTAAVA

Olisiko juuri sinusta Enklaavin uusi kiltahuonevastaava?

Kiltisvastaavana työnkuvaasi kuuluu meidän rakkaan kiltahuoneen jokapäiväinen kunnossapito. Mitään maatamullistavaa ei tarvitse tehdä, vaan tärkeämpää on jatkuva taustatyö, kuten imurointi, pintojen pyyhkiminen ja ikuisen kahvikuppivuoren purkaminen. Kiltahuonevastaavan työ sopii henkilölle, joka pitää siitä, että yhteiset tilat ovat siistit ja että meidän kiltahuoneelle on kiva tulla.

Haku päättyy 17.12. Hakemukset voi lähettää veera.jukarainen@student.lut.fi

****

GUILDROOM OFFICER

Could you be the next Guild Room Coordinator for Enklaavi?

As the Guild Room Coordinator, your responsibilities include the daily upkeep of our beloved guild room. No groundbreaking tasks are required, but rather, continuous background work such as vacuuming, wiping surfaces, and tackling the eternal mountain of coffee cups. The role of the Guild Room Coordinator is ideal for someone who values keeping shared spaces tidy and ensuring that our guild room is a welcoming place for everyone.

Application ends 17th of December. Send applications to veera.jukarainen@student.lut.fi

ULKOMAAN EKSKURSIOVASTAAVA

Haluatko päästä toteuttamaan jotain erityistä Enklaavilaisille? Haluatko ulkomaille? Enklaavi on tuomassa usean vuoden tauon jälkeen ulkomaan excursion takaisin ja etsimmekin nyt toimihenkilöä vastaamaan reissun suunnittelusta sekä toteutuksesta!

Pestissä pääset hyvin laajasti toteuttamaan omia visioitasi excun suhteen ja olla mukana järjestämässä Enklaavilaisille matkan, josta tulee varmasti ikimuistoinen. Suunnittelun lisäksi työhön kuuluu ohjelman järjestäminen sekä matkaryhmän johtaminen kohteessa. Kokonaan yksin ei kuitenkaan mitään tarvitse tehdä vaan apua saa aina hallitukselta. Suunnitteluvaihe painottuu lopputalveen-alkukevääseen, joten työ ei täytä kalenteria koko vuodeksi.

Hakuaikaa on sunnuntaihin 21.1. asti. Matka on järjestäjälle ilmainen mutta hän sitoutuu osallistumaan matkan järjestämisen kaikkiin vaiheisiin ja hänellä on työvelvoite koko matkan ajan.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi, lähetä vapaamuotoinen hakemus pdf-tiedostona osoitteeseen opinto@enklaavi.fi. Kerrothan kuitenkin hakemuksessasi hieman itsestäsi, miksi kiinnostuit sekä onko sinulla esimerkiksi kokemusta vastaavien tapahtumien järjestämisestä tai ideoita matkaa varten. Lisätietoja voit kysyä Kopolta ottamalla yhteyttä mainittuun s-postiosoitteeseen, WhatsAppilla +358 44 3191341 tai Telegramissa @therajamaki. Odotamme innolla hakemustasi! Tästä tulee mahtava reissu!

****

INTERNATIONAL EXCURSION ORGANISER

Do you want to be part of organizing something special for Enklaavi members? Are you interested in going abroad? After several years, Enklaavi is bringing back the international excursion to a foreign country, and we are currently looking for an Officer to plan and execute the trip!

 In this role, you will have the opportunity to broadly implement your own visions for the excursion and be involved in organizing a memorable trip for Enklaavi members. In addition to planning, the job involves organizing the program and leading the travel group at the destination. However, you won’t have to do everything alone, as assistance is always available from the board. The planning phase is focused on late winter to early spring, so the work won’t fill your calendar for the entire year.

The application period is on until Sunday 21.1. The trip is free for the organizer, but they commit to participating in all stages of organizing the trip and have a work obligation during the excursion.

If you are interested, please send an informal application in PDF format to opinto@enklaavi.fi. In your application, please provide some information about yourself, explain why you are interested, and mention if you have experience in organizing similar events or have ideas for the trip. For more information, you can contact Kopo at the mentioned email address, on WhatsApp at +358 44 3191341, or on Telegram @therajamaki. We look forward to receiving your application! This is going to be an amazing journey!

Scroll to Top