Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kahdeksan eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2022 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan maisteri-, yrityssuhde-, opinto-, tapahtuma-, media-, liikunta- ja vuosijuhlajaostot. Lisäksi talousvastaavan apuna toimii taloustoimihenkilö. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2023

Enklaavin vuoden 2022 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Maisterijaosto

Anni Haarakangas

Jimi Saarinen

Katri Seppäläinen

Yrityssuhdejaosto

Sanni Rautiainen

Emmi Hillo

Panu Kohvakka

Joona Virolainen

Liikuntajaosto

Heidi Seppälä

Mira Kontio

Elmer Arvaja

Miisa Lilja

Lauri Tapiola

Neea Kivi

Opintojaosto

Erica Väyrynen

Jenni Kola

Essi Penttinen

Tapahtumajaosto

Salla Palmroos

Veera Jukarainen

Anni Juuti

Elina Kaasinen

Jerry Heiskanen

Mikaela Pekkarinen

Anton Auoat

Ville Luoto

Aleksi Turunen

Mediajaosto

Kalle Visuri

Ilona Löfberg

Kerttu Niemi

Lenni Lindblad

Juuso Iso-Möttönen

Jonas Jokinen

Vuosijuhlajaosto

Aino Saarinen

Aura Pahkala

Pinja Kiuru

Hilda Tammi

Milla Mannerkorpi

Taloustoimihenkilö

Susanna Meitsalo