Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kahdeksan eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2021 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan maisteri-, yrityssuhde-, opinto-, tapahtuma-, media-, liikunta- ja vuosijuhlajaostot. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2021

Enklaavin vuoden 2021 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Maisterijaosto

Ella Nurkkanen

Emma Korhonen

Riina-Emilia Leppänen

Ida Kolehmainen

Elina Nurmi

Yrityssuhdejaosto

Arttu Hyttinen

Rebecca Koramo

Elvi Leminen

Jenni Taskula

Liikuntajaosto

Mikko Niskanen

Saara Halme

Tia Majamäki

Teemu Lindholm

Ella Jormakka

Kiia Kaljunen

Opintojaosto

Saara Halme

Anette Markku

Timo Messo

Emma Korhonen

Tapahtumajaosto

Anton Harju

Emmi Aittomäki

Sanni Seppänen

Anni Haarakangas

Saga Laitinen

Emma Korhonen

Mediajaosto

Sini Vallema

Julia Kortelainen

Anselmi Auramo

Nea Sundholm

Valied Rezaie

Eetu Enkovaara

Sanni Lehtonen

Vuosijuhlajaosto

Emmi Aittomäki

Saga Laitinen

Janika Tuomola

Jenni Taskula

Victoria Mielck