Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kahdeksan eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2022 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan maisteri-, yrityssuhde-, opinto-, tapahtuma-, media-, liikunta- ja vuosijuhlajaostot. Lisäksi talousvastaavan apuna toimii taloustoimihenkilö. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2022

Enklaavin vuoden 2022 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Maisterijaosto

Julius Frisk

Saara Halme

Miikka Hämäläinen

Wilma Korkeela

Yrityssuhdejaosto

Eetu Enkovaara

Atte Entola

Emma Korhonen

Hemmo Rask

Kalle Uusivirta

Liikuntajaosto

Jens Grimbergen

Juho Karén

Ilona Löfberg

Elis Nyman

Monika Rautio

Lauri Tapiola

Opintojaosto

Iida Ahola

Neea Ingelin

Miki Kantola

Antti Keinänen

Tapahtumajaosto

Emma Korhonen

Saga Laitinen

Heidi Myllymäki

Jimi Takala

Hanna Veteli

Mediajaosto

Mirka Kaljunen

Julia Kortelainen

Susanna  Meitsalo

Timo Numminen

Sofia Pihkala

Sini Vallema

Vuosijuhlajaosto

Anton Aouat

Ronja Holmila

Renea Laine

Ilona Löfberg

Hanna Veteli

Taloustoimihenkilö

Katja Makkonen