Jaostot

Enklaavin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kahdeksan eri jaostoa. Jaostot toimivat yhteistyössä hallituksen kanssa, ja niiden jäsenet pääsevät vaikuttamaan läheisesti Enklaavin toimintaan. Jaostoilla on äärimmäisen tärkeä rooli Enklaavin toiminnassa ja sen kehittymisessä. Tehtävät vaihtelevat kunkin jaoston mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa Enklaavin jäsenille. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Enklaavi ry:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Vuonna 2020 Enklaavin alaisuudessa tulee toimimaan maisteri-, yrityssuhde-, opinto-, tapahtuma-, media-, liikunta- ja vuosijuhlajaostot sekä taloustoimihenkilö. Tarkemmat jaostokuvaukset löydät kunkin jaoston omalta sivulta.

Jaostojen jäsenet 2020

Enklaavin vuoden 2019 jaostot on vihdoin valittu ja kunkin jaoston jäsenet on ilmoitettu alle jaostokohtaisesti. Enklaavi sai tänä vuonna erityisen paljon tasokkaita ja loistavia hakemuksia, joiden perusteella on valittu potentiaalisimmat hakijat kuhunkin jaostoon. Enklaavi kiittää kaikkia hakijoita ja onnittelee valittuja!

Maisterijaosto

Ninni Laukkanen

Mira Rossi

Jyrki Ailus

Tehilla Salonen

Hulda Helme

Otto Eurola

Taloustoimihenkilö

Ida Kolehmainen

Yrityssuhdejaosto

Jukka-Pekka Pesonen

Julius Frisk

Victoria Mielck

Wilma Laukkanen

Essi Laukkanen

Daniel Hitrov

Tia Majamäki

Joni Kuokka

Nea Lennartz

Opintojaosto

Elvi Leminen

Krista Tuomainen

Timo Messo

Tapahtumajaosto

Anton Harju

Laura Syrjälä

Saga Laitinen

Laura Suninen

Miira Jokela

Mette Hyytiäinen

Mediajaosto

Meerimaria Ketokulta

Salli Kaitila

Miikka Hämäläinen

Saga Korkeaniemi

Jukka-Pekka Pesonen

Victoria Mielck

Liikuntajaosto

Joel Joki-Korpela

Jenni Taskula

Heidi Hallikainen

Tuomas Vänskä

Hulda Helme

Vuosijuhlajaosto

Akseli Nyström

Satu Hautanen

Olivia Valorinta

Pyry Jalonen