Mediajaosto

Mediajaosto on vuonna 2016 perustettu jaosto, jota ohjaa graafinen vastaava. Ryhmä perustettiin tukemaan ja auttamaan graafista vastaavaa ainejärjestön oman lehden, Kyylefin, suunnittelussa sekä toimeenpanossa. Mediajaoston muita tehtäviä ovat artikkelien ja juttujen kirjoittaminen Kyylefiin, valokuvaaminen sekä kuvankäsittely. Mediajaostolaiset osallistuvat myös Enklaavin tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun sekä toteutukseen.

Missiona on tuottaa visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta aineistoa lehteen sekä pitää huolta Enklaavin graafisesta ulkoasusta. Visiona on luoda kiinnostavaa ja innostavaa materiaalia, joka houkuttelee ihmiset tutustumaan Kyylefiin ja Enklaaviin lähemmin.

Mediajaosto 2020

Meerimaria Ketokulta         Miikka Hämäläinen

   Salli Kaitila                   Victoria Mielck

Jukka-Pekka Pesonen         Saga Korkeaniemi