Mediajaosto

Mediajaosto on vuonna 2016 perustettu jaosto, jota ohjaa graafinen vastaava. Ryhmä perustettiin tukemaan ja auttamaan graafista vastaavaa ainejärjestön oman lehden, Kyylefin, suunnittelussa sekä toimeenpanossa. Mediajaoston muita tehtäviä ovat artikkelien ja juttujen kirjoittaminen Kyylefiin, valokuvaaminen sekä kuvankäsittely. Mediajaostolaiset osallistuvat myös Enklaavin tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun sekä toteutukseen.

Missiona on tuottaa visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta aineistoa lehteen sekä pitää huolta Enklaavin graafisesta ulkoasusta. Visiona on luoda kiinnostavaa ja innostavaa materiaalia, joka houkuttelee ihmiset tutustumaan Kyylefiin ja Enklaaviin lähemmin.

Mediajaosto 2022

Mirka Kaljunen

Julia Kortelainen

Susanna  Meitsalo

Timo Numminen

Sofia Pihkala

Sini Vallema