Opintojaosto

Opintojaosto tarjoaa näköalapaikan opetuksen kehittämisen toimenpiteisiin ja toimiryhmän jäsen on tärkeä osa itse opetuksen kehittämisprosessia.  Opintojaostontehtävänä on olla mukana takaamassa jäsenistöllemme laadukkaan koulutuksen, joka puolestaan varmistaa koulustamme valmistuvien ekonomien korkean ja työelämän tarpeita vastaavan tieto- ja taitotason. Kurssipalautteen keräämisellä voimme kehittää opetuksen laatua ja takaamme opintojen riittävän haastavuuden löytämällä toimivia opetuskäytäntöjä ja monistamalla niitä.

Opintojaosto vastaa esimerkiksi kurssipalautekyselyiden lähettämisestä sekä raportoinnista Enklaavin koulutuspoliittisen vastaavan avustuksella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opintotojaosto lähettää valmiin kyselyn sekä muistutusviestin opintopalveluilta saamien yhteystietojen perusteella, tulostaa valmiin Webropol-raportin sekä kokoaa suppean Excel-raportin aina periodin pääteeksi.

Opintojaosto 2022

Iida Ahola

Neea Ingelin

Miki Kantola

Antti Keinänen