Yrityssuhdejaosto

Enklaavi ry:n yrityssuhdetoiminta on kehittynyt vuosien varrella todella monipuoliseksi, sekä yrityksiä että yhdistystämme hyödyttäväksi dynaamiseksi yhteistyöksi. Enklaavi tekee nykyään yhteistyötä todella monen eri yrityksen kanssa ja toimintaa tullaan viemään jatkuvasti eteenpäin.

Toiminnan kulmakivenä voidaan pitää tavoitteellista, räätälöityä ja pitkäjännitteistä toimintaa, jossa luodaan erilaisia suhteita liike-elämään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Tarkoituksena on löytää molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja, jossa kulminoituvat vastavuoroisuus sekä jatkuvuus. Parhaimmillaan se tuottaa molemminpuolista etua ja useita vuosia kestävää yhteistyötä. Pyrkimyksenä on jatkuvasti kehittää ja uudistaa nykyisiä yrityssuhteita sekä kartoittaa uusia mahdollisuuksia.

Yrityssuhdejaosto tekee merkityksellistä työtä yritysten parissa ja on avainasemassa suhdetoiminnan kehittäjänä. Jaosto koostuu myyntiorientoituneista ja intohimoisista opiskelijoista. Tiimin jäsenet saavat monipuolista kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä sekä paljon arvokkaita kontakteja tulevaisuutta ajatellen. Käytännön vastuisiin kuuluu esimerkiksi yhteydenpito ja neuvottelu yritysten kanssa, monenlaisten tapahtumien järjestäminen, jäsenetujen hankkiminen, vuosijuhlapakettien ja haalarimainosten myyminen sekä Enklaavin näkyvyyden lisääminen ja imagon parantaminen.

Yrityssuhdejaosto 2022

Eetu Enkovaara

Atte Entola

Emma Korhonen

Hemmo Rask

Kalle Uusivirta